Korisnik: Lozinka:  
Zapamti me
Nova lozinka?  

 
Sveta Nedelja,
Temperatura: nepoznata
Većinu naselja drže nezavisni kandidati, HDZ-u prevlast u Bestovju, Rakitju i Novakima
Konstituirana Vijeća mjesnih odbora i izabrani predsjednici
Autor: SVENtv.info, objavi:

U sjeni izbornih rezultata na proteklim lokalnim izborima za gradonačelnika i Gradsko vijeće, ostali su izbori za članove vijeća mjesnih odbora. Građani su krajem svibnja na biračkim mjestima, ovisno o mjestu stanovanja, birali i svoje predstavnike u mjesnim odborima. Na području grada ima 10 mjesnih odbora za 14 svetonedeljskih naselja.  Konstituirajuće sjednice vijeća te  izbor predsjednika održani su održane su potkraj lipnja bez pristustva medija i javnosti, a na mrežnim stranicama grada građani mogu saznati samo tko su čelnici mjesnih odbora, predsjednici i njihovi zamjenici, ali ne i koji su njihovi sugrađani članovi vijeća. U nastavku dajemo pregled čelnika svetonedlejskih „kvartova“, te članove vijeća sukladno prema izbornim rezultatima.

BESTOVJE
U Bestovju je za predsjednika izabran Tomislav Bogadi (HDZ), a za potpredsjednicu Ivanka Gabrica (HDZ). U vijeću su još Rudolf Jedvaj i Bernarda Živoder (HDZ), koalicija HSS-HSLS-HSP-ZS ima tri člana (Darko Hriberski), Zdenko Jalšovečki i Davor Marković) te nezavisne Stjepana Čitarovića i Marijana Habljaka (NLDP).

BREZJE
Mjesnu vlast preuzeli su nezavisni kandidati s lista Drage Prahina i Daria Zurovca. Za predsjednika je izabran Pavao Hajtok (NLDP), a potpredsjednika Filip Brozović (NLDZ).  Mandate su još dobili Zlatko Prahin, Ivanka Prahin (HDZ), Damir Prahin (NLDP),  Matej Vrdoljak (NLDZ)  i Dario Marenić (SDP-HL).

MALA GORICA – SREBRNJAK
U ovom naselju za izvršne funkcije dogovorena je suradnja  Nezavisne liste Darija Zurovca i HDZ-a. Za predsjednika je izabran Miljenko Ložnjak (NLDZ), a potpredsjednika Tomislav Lehpamer (HDZ). U vijeću su još Željko Šimec (HDZ),  Antonio Deak (NLDZ), Aloj Požgaj i Mladen Cindrić (NLDP) i Vesna Deak (HSS-HSLS-HSP-ZS).

OREŠJE
Adrijana Iviček (NLDZ) dobila je većinsku potporu za predsjednicu, a za potpredsjednika je izabran Alen Golubić (HSS-HSLS-HSP-ZS). Ostali članovi vijeća su Sara Šikac i Tomislav Oršić (HDZ), Anamarija Čakanić (NLDZ),  Nikola Budulica (HSS-HSLS-HSP-ZS) te Linek Karasman (NLDP).

JAGNJIĆ DOL
Nezavisni Zdenko Šeketa prevlast u vijeću osigurao je uz pomoć članova nezavisne liste Drage Prahina. Šeketa je sa svojom listom osvojio tri mjesta (Ivica Skendrović, Željko Fabijan), Dubravki Dugić (NLDP) pripalo je mjesto potpredsjednice. Članovi su još Josip Jakopač (NLDP),  Josip Janjić (HDZ) te Suzana Češković  (HSS-HSLS-HSP-ZS).

STRMEC
U najvećem svetonedeljskom naselju mjesni odbor će voditi mladi Marko Draclin s nezavisne liste Darija Zurovca. Za potpredsjednika izabran je Ivo Franceković (SDP-HL). U vijeću su još: Nenad Herceg, Draženko Penić, Mateja Gvozdanović (HDZ), Krunoslav Zlodi (SDP-HL), Tomislav Petravić (NLDZ), Filip Vlašić (HSS),Zdenko Jurak (365 MB), Verica Kundrata (NLDP), Stjepan Juranko (NLZŠ).

RAKITJE
HDZ je osigurao prevlast u Rakitju, a za predsjednika je izabran Marijan Blažević (HDZ). Za potpredsjednika potporu je dobio Tomislav Novoselec (HSS). Predstavnici građana u mjesnom odobru su još:  Stjepan Škec i Dražen Fabijan (HDZ), Mateo Kanceljak i Dario Zajec (SDP), Zlatko Novačić (NLBM), Žarko Mihina (NLZŠ) i Matija Ivanković (NLDZ).

KERESTINEC-KALINOVICA-ŽITARKA
I u ovim naseljima mjesnu samoupravu preuzeo je kandidat s nezavisne liste Daria Zurovca Alen Miholić, a za potrepdsjednika je izabran Alen Bašić (SDP). HDZ usprkos 3 osvojena mjesta (Goran Kanižaj, Stjepan Čakanić, Anela Gudelj) nije uspio osigurati većinu. U vijeću su još Ivica Lončar (NLDZ), Vesna Širanović (SDP-HL), Vjekoslav Čakanić  (HSS) i Zlatko Šimec (NLDP)

NOVAKI
HDZ je zadržao prevlast u novačkom mjesnom odboru. Za predsjednika je izabran Zdenko Vojvodić, a potpredsjednik mu je Robert Morić (HSS-HSLS-HSP-ZS). Članovi mjesnog odbora su: Marijan Vojvodić, Branko Bešlić, slađana Žugec (HDZ); Franjo Rubinić, Sandra Gregurević  (SDP-HL),  Ivica Vojvodić (NLDZ) te Drago Skledar (NLDP).

SVETA NEDELJA
Marko Katanec (SDP) osigurao je drugi mandat na čelu mjesne samouprave. Za zamjenicu mu je izabrana Irena Lacković (NLDP). U vijeće mjesnog odbora građani su izabrali Mladena Radoševića (SDP-HL), Dianu Gašparević i Suzanu Dragošu (HDZ), Marinu Kapuđiju (HSS) i Vedrana Ivanca (NLDZ).

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Mandat članova mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa statutom, financijski plan i godišnji obračun. Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća. Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovara za obavljanje poslova gradonačelniku koji obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora, a gradonačelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne odbore građana.

Tagovi:
|
|
|
|
Marketing...

Ostale vijesti

Povezane vijesti

Najčitanije vijesti

16.02.2013. - 147016 učitavanja
Kredit koji je putovao oko svijeta
10.04.2013. - 137627 učitavanja
Vijećnici bye, bye
02.03.2017. - 103091 učitavanja
Damir Halužan kandidat je HDZ-a za gradonačelnika Svete Nedelje
03.02.2017. - 98507 učitavanja
Opet preokret - raspušten svetonedeljski HDZ, Markovinović povjerenik
06.09.2008 - 98487 učitavanja
Domaće se cijeni
18.05.2009. - 93688 učitavanja
Drugi krug za gradonačelnika
22.12.2016. - 82022 učitavanja
Dario Zurovec objavio kandidaturu za gradonačelnika

Arhiva vijesti

Sve vijesti pogledajte u našoj arhivi.
Marketing...
Zlatni ključ d.o.o.
adresa: Vinogradska 4, 10431 Sveta Nedelja
e-mail: zlatni-kljuc@zg.t-com.hr
webdesign: viktor@zlatni-kljuc.com
tel: (0)1 3373 473, fax: (0)1 3373 472